تمنای آرامش

دنيا زيباتر مي شود ، اگر : 


در حضور بیمار ، سلامتي مان را به رخش نکشيم ! 

در حضور فقیر ، دم از مال منالمان نزنيم ! 

در حضور ناتوان ، قدرت نمایي نکنيم ! 

در حضور غصه دار ، خوشحالي نکنيم ! 

در حضور زنداني ، آزادي مان را جلوه نمایي نکنيم 

در حضور افرادي که فرزند ندارند ، از بچه هایمان تعریف نکنيم ! 

در حضور یتیم ، از پدر و مادرمان تعریف نکنيم !

/ 5 نظر / 121 بازدید
damin

این مطلب چیزی نیست که تکراری بشه هزار بار هم پخش به بازم جا داره تا برا همه جا بیفته. انسانیت تکراری نمیشه

zakhmeaseman

استاد بزرگوار سلام ...دوهفته ای می شود که محتوا بارگذاری نفرموده اید ...!....جای نوشته ها و افکارتان خالی به نظر می رسد .