یوسف....زلیخا.....عشق

میتوان زیبا زیست…

نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،

نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!

لحظه ها میگذرند

گـــــرم باشیم پر از فــــکر و امید…

عشـــــق باشیم و سراسر خــورشید…

/ 1 نظر / 159 بازدید
delaramaram

زندگی عطر خوش یاسمنِ شادی هاست قدر درانه ی ایام بدانید به اعمال نکو زندگی شیرین است.