به سلامتیتون


گل آفتابگردان را گفتند: چراشبها سرت را پایین می اندازی؟ گفت :ستاره چشمک میزند، نمیخواهم به خورشید خیانت کنم..........

به سلامتی همه اونایی که مثل گل آفتابگردان هستند


به سلامتیِ اونی که وقتی بودیم باهامون حال کرد ، اگه نبودیم ازمون یاد کرد !

اونی که اگه بودیم دعامون کرد ، اگه نبودیم آرزومون کرد !

اونی که وقتی بودیم خندید ، اونی که وقتی نبودیم نالید !

سلامتیِ اونی که هرچند دلخور بود ولی واس دلخوشیِ ما خندید …

 

به سلامتی همه شمادوستای گلم که میایید و میخونید ولی یه نظر نمیزارین

دمتون گرم

بدونین که دوستتون دارم


/ 6 نظر / 106 بازدید
rozane-nevis

اگه نظر نمیزارم دیگه انقدر خوبه که حرفی نمی مونه.

rozane-nevis

آنچه که عیان است / چه حاجت به بیان است... موفق و شاد باشید همیشه :)

rozane-nevis

آنچه که عیان است / چه حاجت به بیان است... موفق و شاد باشید همیشه :)

aram-4

متن و آهنگ زیبایی بود