اشک های سوزانم...

زمان رفتنت ...

باران نیامد ، تا که جان نیمه سوزم را خاموش کند 

طوفان نیامد ، تا غم کهنه ی دلم را بتکاند ...

حتی خورشید هم طلوع نکرد ، تا در ان تاریکی ، دیگر نترسم ...

رفته ای و حال با انبوهی از هیزم خیس ، با اتش اشک هایم ، خود را می سوزانم ...


/ 3 نظر / 131 بازدید
pooriapooria

سلام حراج کتانی و تی شرت به مدت محدود در فروشگاه مدشو www.modsho.com