سکوووووووت...

اهل دلي ميگفت : 


تاريخ تولدت مهم نيست، 

تاريخ تحولت مهمه. 


اهل کجا بودنت مهم نيست، 

اهل و بجا بودنت مهمه. 


منطقه زندگيت مهم نيست، منطق زندگيت مهمه. 

درود بر کساني که دعا دارند و ادعا ندارند.

نيايش دارند و نمايش ندارند.

حيا دارند و ريا ندارند.

رسم دارند و اسم ندارند.

/ 1 نظر / 88 بازدید
touseehgara

سلام.قطعه ی زیبایی بود.آیا میدانی آن اهل دل کی بوده؟