بادی از نفس من...

هوای امروز جان میدهد

برای سپردن روز های سخت به باد

بنشینی گوشه ای از سایه ی مات خودت و برای روز هایت لالایی بخوانی تا خوابش بگیرد 

تا که چند صباحی کنارت ارام بماند 

و اینبار ،تو با خستگی مراقبت از او ...

شب ها خوابت بگیرد ...

گاهی باید دستی روی غبار روز هایت بکشی 

تکرار عادت هایت را کنار بگذاری و باز برای خودت دایه مهربانتر از مادر بشوی

/ 1 نظر / 88 بازدید
mynb

منم باید دایه مهربانتر از مادر برای خودم بشم... چه روزایی.. همش شده روزمرگی...