آرام در تنهایی...

شب ها ،

یک "او" ؛ آن جا آرام می گیرد ،

و

یک "من" ؛ این جا آرام می میرد!!

و فاصله ای بین ما است 

که شاید به اندازهٔ

چند حرف سادهٔ الفبا باشد ،

اما هر چه که باشد 

فاصله ، فاصله است!

/ 7 نظر / 176 بازدید
zakhmeaseman

سلام . به نظرم آنجا واینجا خیلی برای حریفان آرام آرام هم نباشد ...

zakhmeaseman

معمولا این وقتها همه چیز طوفانی است

zakhmeaseman

زنده و مرده هم هردو یکجور گرفتارند ...فقط رنگ شعله ها شاید کمی فرق داشته باشد وگرنه سوختن سوختن است

pooriapooria

سلام حراج کتانی و تی شرت به مدت محدود در فروشگاه مدشو www.modsho.com

setarak1

http://setarak.ir/از سایت ما بازدید فرمایید