آزادی...

خوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند: ...آزادی...آزادی...آزادی...

و عابران خسته میپرسند: آزادی چند؟

و من عابری را دیدم که از راننده سوال میکرد آزادی کجاست؟

راننده گفت: رد کردی...آزادی قبل از انقلاب بود...

/ 7 نظر / 97 بازدید
ruhollahyazdani

سلام سلام سلامی از اون گرم ها و برشته ها

ruhollahyazdani

احسنت و سپاس از نگاه و حضور ویژه که چونان طوطی خوش گفتااار و خوش خط و نگار در ذهن و جسم و روح شده و میشود اثرگذار

raha-bash

بله آزادی بعد قبل و انقلابه اما اگه غرب بهش نگاه کنی! اگه از میدان امام حسین(ع ) بهش نگاه کنی میدان آزادی دقیقا بعد از انقلابه

raha-bash

بله آزادی قبل از انقلابه اگه از غرب بهش نگاه کنی! اما اگه از میدان امام حسین(ع ) نگاه کنی آزادی دقیقا بعد از انقلابه.این که چه چیزی می بینیم خیلی مهم نیست وقتی که چطور و از کجا دیدن مهم تره