آبی به رنگ آسمان

بادبادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند The kites always rise with adverse winds.

کانال بنیانا
کانال مجله بنیانا در پرشین بلاگ | وب سایت : www.bonyana.com